Sgiliau Iechyd a Gofal Powys Hwb

Pwrpas y prosiect oedd i NPTC weithio mewn partneriaeth â'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi, gwella ymgysylltu, recriwtio a hysbysebu rolau yn y sector gofal cymdeithasol yn lleol, i gryfhau eu cyflenwad gweithlu.

Nod y prosiect yw:

  • I sefydlu Canolfan Sgiliau Iechyd a Gofal Canol Powys, a leolir yn Academi Iechyd a Gofal Powys i gefnogi recriwtio unigolion o fewn Rhanbarth Powys.
  • Hyrwyddo'n eang gyfleoedd cyflogaeth y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol i unigolion a rhanddeiliaid eraill yn y gymuned leol.  
  • I gefnogi 'parodrwydd gwaith' unigolion drwy fentora, hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith a hyfforddiant penodol i'r sector.
  • I reoli 'pwll talent' lle bydd gan y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol fynediad ar unwaith i unigolion parod y sector.
  • Cymryd rhan mewn Rhaglen Cyswllt Ysgolion/Cymunedol a fydd yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£99200.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nicola Thornton-Scott
Rhif Ffôn:
01639 648325
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts