Sgiliau Rheoli ar gyfer Cychwyn Busnesau Bach

Nod y prosiect peilot yw ymchwilio i fethiant busnesau bach yn y diwydiant bwyd a darparu dulliau o wella cystadleurwydd perchnogion busnesau bach a chychwyn yn y sector bwyd gwledig yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Bydd y prosiect peilot hwn yn nodi dulliau i brofi model a fydd yn cyfrannu at wella sgiliau rheoli cychwynwyr a pherchnogion busnesau bach a lleihau methiannau busnesau bach yn y sector bwyd. Mae ymchwil flaenorol yn dangos bod tua hanner y busnesau bach yn cau yn ystod eu blwyddyn gyntaf o weithredu, gyda mwyafrif y busnesau bach yn methu o fewn y pum mlynedd gyntaf. Mae'r rhan fwyaf o'r methiannau'n digwydd oherwydd bod diffyg sgiliau rheoli yn arwain at fewnlifiadau arian annigonol. Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio ac yn mynd i'r afael â'r achosion.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£17,290
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1