Symud gyda Tedi

Datblygu fideos ar-lein ar gyfer plant ifanc a rhieni gan ddefnyddio cymeriadau Magi Ann a chanolbwyntio ar chwarae, ymarfer corff a dawns. Mae hwn yn brosiect Cydweithredu rhwng Sir y Ffint a Wrecsam. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£14,112
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1