Talgarth 1875 Astudiaeth Dichonoldeb Ysgol Fictoraidd ac Arfarnu Opsiynau

Nod y prosiectau yw caffael Astudiaeth Ddichonoldeb i asesu ail-bwrpasu Talgarth Ysgol Fictoraidd 1875, er mwyn cadw ased cymunedol yn yr adeilad treftadaeth hon i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau arloesol a fydd yn cefnogi pobl o fewn ardal leol ac ehangach De Powys i wella o effaith pandemig Covid.

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£7000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Talgarth 1875 Victorian School

Cyswllt:

Enw:
Cllr William Powell
Rhif Ffôn:
07703 112 113
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts