Ty Digidol

I dreialur defnydd o dechnoleg ddigidol mewn t i gwrdd ag anghenion a dyheadau pobl syn byw gydag ystod o namau a chyflyrau tymor hir. 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Katie Hughes-Ellis
Rhif Ffôn:
01766 515946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.youtube.com/watch?v=sl8v-eF0LsI

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1