Ysgol Dronau

Rhoi cyfle i bobl ifanc gael profiad a dysgu yngln defnyddio dronau a sut iw defnyddion ddiogel.

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Katie Hughes-Ellis
Rhif Ffôn:
01766 515946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.arloesigwyneddwledig.com

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1