Math o ddigwyddiad:
Digwyddiad Dathlu'r Prosiect
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Sumit Centre (Climbing Centre), Trelewis, CF46 6RD
E-bost:
Comin Gelligaer and Merthyr Common_0

Wrth I broject Comin Cydweithredol - Common Collaboration Comin Gelligaer a Merthyr ddod i ben, hoffem eich gwahodd i ddathliad diwedd project. Bydd y dathliad yn gyfle i adlewyrchu ar y cynnydd a wnaed ac edrych at y dyfodol. 

Dyma fanylion y digwyddiad:

  • 10:10 - 10:30 - Cyrraedd, te & choffi ar gael 
  • 10:30 - 11:30 - (Cychwyn swyddogol) Cyflwyniadau am y project, ll
  • wyddianau a gwersi a ddysgwyd. 
  • 11:30 - 12:30 – Y camau nesaf, cyfle i drafodcyfleodd cyllid at y dyfodol a phrojectau posib.

Dewisol

  • 12:30 - 14:00 – Taith gerdded dywys neu mewn cerbydau dros y comin i weld y gwelliannau a wnaed, yn dibynnu ar y tywydd a niferoedd

Nes bod rhifau terfynol wedi eu cwblhau rydym yn cyfyngu sefydliadau/ partneriaid i ddau docyn. Ymunwch gyda ni wrth i ni ddathlu diwedd project pwysig i’r ardal leol. Atebwch os gwelwch yn dda erbyn 23/11/2022 at Mark Ward projects@gmcommon.org i gadarnhau eich bod yn mynychu ac os ydych am ymuno gyda ni yn y daith gerdded/ cerbyd ddewisol dros y comin.

Mae’r project wedi bod yn bosib trwy grant Cynllun Rheolaeth Gynaliadwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygiad Gwledig 2014-2020, rhan o Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.