Tree planting

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnal gweminarau i roi cyhoeddusrwydd i gynlluniau plannu coed y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) a Choedtiroedd Bach, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

  • Dydd Llun, Mehefin 12fed am 2pm
  • Dydd Mercher 14eg a 21ain am 11.30am
  • Gweminarau TWIG penodol ar 13, 20 a 27 Mehefin
  • Gweminar Coetiroedd Bach pellach ar 28 Mehefin am 10.30am

Gellir archebu pob tocyn drwy ffynhonnell Tocynnau ar y ddolen yma: https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=National%20%7CLottery 

Cyhoeddwyd 6 gweminar ychwanegol ar 14 Mehefin 2023. Mae'r rhain fel a ganlyn:

Grantiau Coetir (trosolwg o'r ddau gynllun mewn un sesiwn)
Gorffennaf 4ydd ac 11eg am 11am

Coetiroedd Bach Gorffennaf 5ed a 12fed am 11am

TWIG Gorffennaf 5ed a 12 am 2pm

Dylai darpar fynychwyr fynd i https://www.ticketsource.co.uk/whats-on - a theipio Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn y blwch "Chwilio."