Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol

Mae prosiectau cydweithredu Rhyngdiriogaethol a trawswladol gyda gwledydd eraill bellach yn fwyfwy pwysig ar gyfer rhanddeiliaid gwledig; gan rannu arferion gorau a datblygu ar y cyd atebion newydd i faterion cyffredin