Grantiau Bach – Effeithlonrwydd

Field

Cynllun grantiau cyfalaf i gefnogi buddsoddiad mewn offer a thechnoleg newydd i wella perfformiad technegol, ariannol ac amgylcheddol busnesau fferm. Rhestr o eitemau cymwys a nodwyd ymlaen llaw.

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer y 'Grantiau Bach - Effeithlonrwydd' yn agor ar 18 Mai 2022 ac yn cau ar 29 Mehefin 2022.

Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais yma: https://gov.wales/small-grants-efficiency

 

1