Sir Benfro

Pembrokeshire

Croeso i Sir Benfro

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Sir Benfro yw Arwain Sir Benfro a’r corff arwain yw Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development Ltd.

Y cyswllt yw Alice Coleman.

Ffôn 01834 860965 neu e-bost Alice.Coleman@Planed.org.uk

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn Sir Benfro  ac am y Grŵp Gweithredu Lleol Arwain Sir Benfro (LAG) ewch i wefan Planed (Saesneg yn unig) neu Arwain Sir Benfro.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.