Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad.

Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i:

  • geisio am grantiau ar gyfer arloesi, ymchwil a datblygu
  • creu a masnacholi cynnyrch a phrosesau newydd
  • gwella prosesau a thechnolegau er mwyn gweithgynhyrchu’n fwy effeithlon
  • dylunio ar gyfer datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch newydd
  • nodi ac amddiffyn eich eiddo deallusol (IP) a chael y gorau ohono