News banner

Croeso i dudalen newyddion y Parth Arloesi, lle,
gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am
ddigwyddiadau arloesi, a’r cyllid a chymorth
sydd ar gael yng Nghymru

Cystadlaethau Arloesi diweddaraf

  • Her bywydau gwell yn nes at adref
    Gall SBRI gynnig hyd at £50,000 i fusnesau sydd â chynhyrchion a gwasanaethau arloesol a fydd yn helpu cymunedau a’r sector cyhoeddus I addasu I effaith barhaus pandemig coronafeirws

  • Her mwgwd gwyneb SBRI 
    Gall SBRI gynnig hyd at £50,000 i fusnesau i gyflwyno atebion arloesol y gellir eu defnyddio'n gyflym i fynd i'r afael â her allweddol sy'n wynebu cydweithwyr deintyddiaeth wrth iddynt barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol. 

  • Her technoleg newydd er mwyn cefnogi pobl sy'n hunanynysu
    Mae £500,000 ar gael  ar gyfer cwmniau technoleg a all greu atebion cymorth digidol ar gyfer pobl y mae angen iddynt aros gartref oherwydd y coronafeirws. Gall SBRI gynnig hyd at £50,000 I fusnesau sydd