Welsh Centre for Printing and Coating

Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r Byd o ran ymchwilio a datblygu prosesau argraffu a chaenu. Trwy gymorth gan Lywodraeth Cymru, mae gennym arbenigwyr sydd ag enw da cynyddol ledled y byd.