Lleoliad:
Ceredigion
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£3789218.00

Ganwyd Bug Farm Foods o angerdd wedi’i rannu am arloesedd, gwyddoniaeth, yr amgylchedd a bwyd blasus.  Mae'r cogydd Andy Holcroft a'r entomolegydd (gwyddonydd pryfed) Dr Sarah Beynon wedi dod at ei gilydd i ddatblygu cenhedlaeth newydd o fwydydd blasus sy'n seiliedig ar bryfed sy'n dda i chi ac sy'n dda i'r amgylchedd.

PDF icon

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Duncan Hall
Email project contact