EIP

Cronfa Grantiau gan y Cynllun Datblygu Gwledig yw Partneriaeth Arloesi Ewrop Cymru (EIP Cymru) sy’n cyflwyno arloesedd a syniadau newydd i fusnesau fferm a choedwigaeth. Mae’n cefnogi ffermwyr a choedwigwyr sy’n awyddus i dreialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarferol o fewn eu busnesau. Gallwch wylio fideos o brosiectau a gyllidir gan y Bartneriaeth Arloesi isod.