Ceredigion

View of a forest

Croeso i Geredigion

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Ceredigion yw Cynnal y Cardi a’r corff arwain yw Cyngor Sir Ceredigion.

Y cyswllt yw Meleri Richards.

Ffôn 01545 570881 neu e-bost cynnalycardi@ceredigion.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Ngheredigion ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cynnal Cardi.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.