Bydd cynllun amaeth-amgylcheddol interim yn agor ar gyfer ceisiadau yn ddiweddarach eleni, dyma amlinelliad o'r cynllun arfaethedig. https://www.llyw.cymru/cynllun-cynefin-cymru