8 o Ni

Gwaith dichonoldeb i ymchwilio i mewn ac adnabod dulliau newydd o gyd-weithio er mwyn codi'r ymwybyddiaeth o ddefnyddio darnau o gig oen na ddefnyddir yn draddodiadol ( y trim), ac chael gwell dealltdwriaeth or gadwyn gyflenwi gan obeithio cyflwyno rysetiau newydd o ddefnydd cig oen i'r farchnad.  

Trwy gynnal y Gwaith ymchwil, bydd y grwp yn gwella eu dealltdwriaeth or gadwyn gyfenwi, ac adnabod posibiliadau ac anhawsterau wrth geisio cyflwyno trim oen i'r farchnad. bydd y Gwaith hefyd yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd yn y cigoedd yma. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
8-of-Us

Cyswllt:

Enw:
Rhys Evans
Rhif Ffôn:
01492 576671
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1