Agweddau Cadarnhaol at Lesiant

Positive Attitudes to Wellbeing (2)

 

Mewn ymdrech i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth ymdrin yn y ffordd orau ag effeithiau presennol ac olynol Pandemig Covid-19 a’r effaith andwyol a gafodd ar eu hunan-werth a gweithgareddau cymdeithasol, defnyddiodd Dechrau O’r Newydd Blaenau Dyffryn Afan gyllid LEADER i ganfod hyfforddiant unigryw, wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaeth sy’n oedolion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth.

Sefydlwyd Dechrau O’r Newydd BDA i ymgysylltu ag oedolion ag anableddau dysgu mewn gweithgareddau cadarnhaol i annog eu sgiliau cymdeithasol a galwedigaethol, ac i adeiladu hyder. Mae llawer o’r oedolion a’r teuluoedd sy’n defnyddio cefnogaeth Dechrau o’r Newydd yn ei chael hi’n anodd deall y newidiadau cyson a’r gofynion parhaus am ofal a rheoli heintiau, ac mae’r holl faterion hyn wedi creu mwy o bryder a cholli hyder.

 

PDF icon
Saesneg yn unig.

 

Positive Attitudes to Wellbeing 2

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£12648.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Christine Ham
Rhif Ffôn:
01639 851043
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts