Arsyllfa : Observatory

Ymchwilio a datblygur mecanwaith i sefydlu cwmni datblygu busnes trydydd sector fel cyfrwng i annog entrepreneuriaeth a syniadau busnes ac i brofi cyfleoedd masnach posibl. Byddair cwmni datblygu busnes yn creu rhwydwaith o unigolion sydd ag arbenigedd mewn busnes, datblygu busnes a chreu syniadau. Byddair broses yn cynnwys y broses barhaus o sganio am gyfleoedd newydd a allai fod yn addas ar gyfer mentrau cymunedol, cwmnïau masnachol neu drydydd sector.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£148,611
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Aled Nicholas
Rhif Ffôn:
01267 224496
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1