Astudiaeth Ddichonoldeb Clwb Hwylio Llyn Brenig

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb wedi'i chostio'n llawn (gan gynnwys cynlluniau amlinellol wedi'u costio) ar gyfer defnydd Clwb Hwyllio Llyn Brenig yn y dyfodol.

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb hon yn archwilio defnydd posibl y clwb trwy gynyddu a gwella'r arlwy ac edrych ar ardal ddiangen o'r safle trwy gynnal astudiaethau ac arolygon i asesu amrywiol opsiynau ar gyfer y wefan hon, i ddatblygu canolbwynt / cyfleuster twristiaeth at ddefnydd y gymuned, darparwyr gwasanaethau twristiaeth a busnes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1