Astudiaeth Hyfywedd Hydro Llanhiledd a Chwm

Cynnal astudiaeth mewn partneriaeth â'r gymuned leol a sefydliadau cymunedol allweddol, lle bo hynny'n bosibl, ynghylch adnoddau naturiol lleol a'r gallu i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a chynaliadwy trwy ddefnyddio pŵer micro-hydro yn wardiau etholiadol Llanhiledd a Chwm. 

Bydd yr astudiaeth yn llywio uchelgeisiau ehangach Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent o ran cefnogi cynhyrchu ynni cymunedol i greu cymunedau mwy glân, ffyniannus a chydnerth.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£20000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 8383632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1