Biosffer Dyfi

Mae sawl ardal ym Mhrydain a thu hwnt yn meddu ar statws dynodedig megis UNESCO, AHNE ayyb. Nod y cynllun hwn yw ceisio profi os oes modd manteisio ar frand a statws dynodedig ardal er mwyn ysgogi/uchafu budd ychwanegol i fusnesau a chymunedau o fewn yr ardal honno Caiff y cynllun ei beilot am gyfnod o ddwy flynedd, disgwylir ir cynllun gael ei arwain yn sgil recriwtio animeiddiwr. Disgwylir i waith yr animeiddiwr o ddatblygu capiaist a chefnogi gweithgareddau fod wedi ei ffocysu ar hyrwyddo ac uchafu brand dynodedig.

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,488
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Sioned Morgan Thomas
Rhif Ffôn:
01766 515946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cynnalycardi.org.uk/english/?page_id=3291

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts