Calon Cymru Network CIC - Astudiaeth Ddichonoldeb Un Planed

Bydd yr astudiaeth yn edrych ar y dichonolrwydd o ddatblygu peilot Cymuned Un Blaned o 6-25 o dai fforddiadwy di-garbon yn ogystal gweithdai/swyddfeydd a thir ar gyfer gweithgareddau garddwriaethol/amaethyddiaeth/coedwigaeth ger Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Bydd yr astudiaeth yn archwilior canlynol: 

 

  • Y rhagolygon yn dilyn ymarfer cwmpasu ar gyfer prynu tir yn cynnwys opsiynau ar gyfer prynun breifat, trosglwyddo asedau o Gyngor Sir Caerfyrddin a threfniadau prydlesu. 
  • Y math o ddarpariaeth gyfreithiol syn ofynnol i reolir digwyddiad;
  • Y partneriaid y byddai angen eu cynnwys, gan gynnwys datblygwyr; 
  • Y galw posibl; 
  • Opsiynau codi arian a ffynonellau eraill o gyllid; 
  • Ystyriaethau cyfreithiol a chynllunio; 7. Argymhellion gan brosiectau a modelau enghreifftiol yng Nghymru ac o gwmpas y byd.
PDF icon

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£16,268
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1