Cefnogi Gwasanaethau a Asedau Lleol

Bydd y prosiect hwn yn darparu cefnogaeth hyblyg sydd wedi ei theilwra ar gyfer grwpiau cymunedol allai fod yn edrych am ased yng nghymunedau gwledig Rhondda Cynon Taf (RhCT) a Merthyr. Bydd y prosiect yn ymgysylltu â sefydliadau sy’n dymuno ystyried neu weithredutrosglwyddiad gan ddarparu Cynlluniau Gweithredu a fydd yn adolygu ac yn amlygu meysydd mewn grwpiau cymunedol sydd angen cefnogaeth, fel: llywodraethu; sgiliau a phrofiad bwrdd; systemau rheoli arian, polisïau, model busnes, cyfleoedd cyfartal, cefnogaeth gymunedola gweithio gyda’r grŵp er mwyn ennill y sgiliau a sicrhau eu bod yn barod ar gyfer trosglwyddiad ased.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£80,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Harri Evans
Rhif Ffôn:
01685 725463
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts