Cronfa Ymddiriedolaeth Sefydliad Cymunedol ar gyfer Sir Benfro

Archwilio ac ymchwilio'r model a phrosesau gorau sydd eu hangen i ddechrau Cronfa Ymddiriedolaeth Sir Benfro yn effeithiol.

Bydd economi Sir Benfro yn cael hwb drwy fuddsoddi ym mhrosiectau Sir Benfro sydd â chymysgedd o aelodau'r gymuned, buddsoddwyr a chwsmeriaid.  Bydd y buddion o'r buddsoddiadau hyn wedyn yn cael eu rhoi yn ôl i'r gronfa grantiau ar gyfer y dyfodol, sy'n galluogi'r cynnig grant blynyddol i godi a'i ddarparu'n llwyr yn Sir Benfro, heb ddibynnu ar ffactorau allanol. Dinasyddion Sir Benfro yn cefnogi datblygiad cymunedol o fewn y sir ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Y nod yw datblygu cronfa fuddsoddi gyda rhoddion a chymynroddion rheolaidd; ac yna defnyddio'r buddion blynyddol o'r rhoddion i gynnig cronfa gyllid, yn debyg i LEADER, unwaith i arian yr UE ddod i ben.  

Y nod yw cynllunio ar gyfer cronfa fuddsoddi a fydd â dros £20M o fuddsoddiadau dros gyfnod o 10 mlynedd a bydd y buddsoddiad o'r gronfa yn gweld adenillion ar gyfartaledd o 4%.  Bydd y gronfa fuddsoddi yn ceisio buddsoddi mewn mentrau a chwmnïau cydweithredol cymdeithasol lleol a rhanbarthol.
 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Cris Tomos
Rhif Ffôn:
01834 860965
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.planed.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1