Culture Hub! - Mynd ir afael ag unigrwydd gwledig trwy gyfranogaeth ddiwylliannol syn cael ei yrru gan y gymuned

Bydd y prosiect yn profir syniad o ddod ag ystod o weithgareddau a gwasanaethau i mewn i galon y gymuned, wedii gydlynu ai reoli gan y bobl a fydd yn elwa ohonynt, i weld sut mae hyn yn effeithio ar unigrwydd, amddifadedd gwledig a chanran y nifer syn manteisio ar wasanaethau a fyddain anodd ei gael fel arall oherwydd diffyg cludiant a / neu dlodi tanwydd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576670
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://ruralconwy.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts