Cynlluniau Lle Ceredigion

Mae Llywodraeth Cymru yn annog dull newydd o gynllunio cymunedol yng Nghymru fel y gall adennill a gwella ei ffocws cymunedol. Er nad ydynt yn orfodol, mae Cynghorau Sir yn cael eu hannog i gefnogi cymunedau lleol i baratoi Cynlluniau Lle / Gweithredu gyda'r nod o gael y rhain i'w mabwysiadu gan y Cyngor Sir fel Canllawiau Cynllunio Atodol i eistedd o dan y Cynllun Datblygu Lleol.

Mae Cynlluniau Lle Ceredigion Place Plans yn ddull “Gwaelod i Fyny” sy'n rhoi cyfle i'r gymuned ddod at ei gilydd a thrafod yr hyn sydd angen digwydd i wneud eu lle y gorau y gall fod. Mae Cynlluniau Lle yn ffordd i'ch cymuned fynd i'r afael â materion a phryderon defnydd tir a datblygu ar lefel leol, gymunedol, yn ogystal â chyflawni dyheadau lleol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Cynnal y Cardi
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts