Cywaith

Bydd y prosiect yn hyrwyddo datblygiad canolfan bwrpasol i alluogi pobl i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg mewn awyrgylch Gymraeg o ddysgu dwys. Lleolir y prosiect ym mhlwyf Llanbrynmair, er mwyn creur budd canlynol: - profiad Cymraeg naturiol - cyfleoedd i ymarfer yn y gymuned - cyfle i weithredu egwyddorion Naws am Le - creu twristiaeth ddiwylliannol a fydd o fudd economaidd i'r ardal. Bydd y gwaith syn gysylltiedig r astudiaeth dichonoldeb yn cael ei wneud gam wrth gam, gan gynnwys: 
 
  • tystiolaeth o alw 
  • nodi safle 
  • astudiaeth dichonoldeb 
  • cynllun busnes 
  • nodi buddsoddiadau cyfalaf 
  • cynllunio'r gwaith

 

PDF icon
Saesneg yn unig
 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£32000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elwyn Vaughan
Rhif Ffôn:
01686 629487
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts