Datblygiad cynnyrch crefft newydd (nid bwyd)

Maer prosiect hwn dilyn ymlaen o astudiaeth flaenorol a oedd wedi nodir potensial ir crefftwr a nodwyd dreialu peth oi gynnyrch presennol lefel uwch. Bydd yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar nodi pa gynhyrchion sydd photensial o fod yn werthadwy drwy: 
  • Profi potensial yr ystod cynnyrch presennol a gallur crefftwr 
  • Nodi lle gall cynhyrchion gael eu gwella, ychwanegu atynt, a/neu eu datblygu drwy gydweithredu 
  • Nodir deg cynnyrch uchaf, datblygur dyluniad i ychwanegu gwerth a chomisiynur dyluniadau hynny 
  • Rhoi prawf masnach a gwerthuso cynhyrchion terfynol a ddewiswyd a datblygur crefftwr i gynnal y cynnyrch a/neur ystod. 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£4224.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Jane Davies
Rhif Ffôn:
01248 725704
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts