Ehangu App Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru

Dyma ehangu rhwydwaith App Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru sef enwr cynnyrch ar gyfer y prosiect ymosodiadau. Bydd 10 cymuned arall yn cael eu cynnwys ar y rhwydwaith ar draws Sir y Fflint a Siroedd Wrecsam.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,277
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
North East Wales Digital Trails app

Cyswllt:

Enw:
Sarah Jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts