Gwenyn Digidol

Mi fydd y prosiect Gwenyn Digidol yn adeiladu ar y gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud gan brifysgolion a sefydliadau arloesol o ar draws y byd I fonitro, tracio ac adnabod ble a beth mae gwenyn yn gwneud, sut maent yn gwneud hyn a pham. Bydd y gwybodaeth a gasglir ar dulliau a ddefnyddir yn cyfrannu at y corff o waith ar archwilio i mewn i weithgareddau, ymddygiad, arferion poblogaethau peillio a darparu data i gefnogi ymchwil rhyngwladol i gynaladwyedd poblogaeth gwenyn. Maer prosiect Gwenyn Digidol yn unigryw o ganlyniad ir dull a ddefnyddir gan bartneriaid y prosiect drwyr ddefnydd o dechnoleg syn bodoli ai addasu ar gyfer gwenyn. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£23,763
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://your.caerphilly.gov.uk/cwmamynydd/welcome

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1