Helo Port

Wrth i drefi a dinasoedd ddechrau dod i’r amlwg o heriau coronafirws, mae rheini sydd yn gwneud penderfyniadau lleol yn dechrau ailddiffinio ymdeimlad o le i geisio ail adeiladadu’r cysylltiad yn nôl yn y gymuned.

Mae cwmni ‘Helo Lamp Post’, sydd a’u pencadlys yn Llundain, yn darparu mynediad haws i bobl at wybodaeth leol ac yn caniatau cymunedau i roi adborth am yr ardaloedd  maent yn byw ynddynt. Mae hyn yn ei dro yn hysbysu’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau gwell am anghenion a diddordebau’r gymuned.

Trwy wahodd pobl i gael sgyrsiau chwareus gyda gwrthrychau stryd cyfarwydd fel pyst lamp, blychau post, cerfluniau ac arosfannau bysiau, gan ddefnyddio ffôn symudol, mae ‘HLP’ yn annog pobl i ryngweithio’n chwareus a’u hamgylchedd i greu newid cymdeithasol cadarnhaol a cymunedau mwy cynhwysol, gwella democratiaeth leol a helpu i adeiladu trefi y dyfodol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£25,870
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhian Hughes
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1