Hwb Cymunedol ar gyfer Llanbedr DC - Astudiaeth Ddichonoldeb

Penodi Ymgynghorydd i gynnal arfarniad opsiynau ar ddiffyg gwasanaethau sylfaenol yn Llanbedr DC a chynhyrchu astudiaeth ddichonoldeb. Bydd yr astudiaeth yn edrych ar botensial Llanbedr DC ac yn darparu achos busnes a fydd yn darparu cyfleuster i gynyddu ymgysylltiad a chyfranogiad cymunedol a busnes.

Canlyniad y prosiect hwn fydd astudiaeth a fydd yn edrych ar botensial y pentref ac yn darparu achos busnes a fydd yn darparu cyfleuster i gynyddu ymgysylltiad a chyfranogiad cymunedol Cynllun busnes wedi'i gostio yn barod i weithredu prosiectau posibl. Bydd y prosiect hwn yn gam tuag at gael arian arall i gyflawni'r prosiectau a nodwyd, gan ei wneud yn fenter hyfyw.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1