Hwb Rhannu Gwybodaeth am Goed

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae nifer o bobl a busnesau wedi dangos diddordeb yn y prosiect WLP "Wood Lab Pren" o ran dysgu rhagor am feysydd penodol o’r diwydiant. Mae’r prosiect hefyd wedi dod o hyd i nifer o unigolion a busnesau talentog ac arloesol yn yr ardal sy’n arbenigwyr yn eu meysydd cysylltiedig â phren ac mae ganddyn nhw wybodaeth werthfawr i’w rhannu. Hoffwn ni ddod â’r ddau grŵp hyn ynghyd i addysgu, arloesi ac ysbrydoli syniadau ynghylch defnyddio pren o ffynonellau lleol ac archwilio dulliau creadigol newydd o ail-ddarganfod technegau a phrosesau anghofiedig sy’n annog mwy o bobl i gymryd rhan ac ychwanegu gwerth at ein cynhyrchion o bren rhanbarthol, o goedwigaeth i ddylunio a chynhyrchu.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£6400.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1