Podiau Gwersylla Llarwydd Parc Cwm Darran

Gan ddefnyddio pren llarwydd o'r Parc a oedd i gael ei dorri i lawr, mae'r cynllun hwn yn datblygu pod gwersylla prototeip i gynnig profiad o wyliau unigryw yn y coetir, yn unol ag ethos o gynaliadwyedd, hwyl, ymlacio ac ysbrydoliaeth y parc.  Bydd y prototeip cwbl weithredol â lle i hyd at bedwar person yn wydn, diogel ac yn effeithlon o ran ynni. Bydd y pod arloesol hefyd yn cyfuno gwestai gwenyn, bocsys adar a system to byw. Bydd dadansoddiad o gost y broses ddatblygu yn cael ei greu a bydd ar gael i wneuthurwyr sydd â diddordeb.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£13,516
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1