RDP-Volution

Mae treial byw o dda byw yn cael ei weithredu yng Nghaerffili mewn cydweithrediad â IBERS (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth). Mae IBERS hefyd wedi bod yn gweithio gyda ni i archwilio defnyddiau posibl ar gyfer deunyddiau naturiol fel rhedyn a phren. Yn ogystal, mae Canolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor wedi bod yn archwilio defnyddio gwlân ein defaid mynydd Cymreig am ei botensial (er enghraifft) wrth ofalu am anafiadau a chreu cynhyrchion harddwch. Hefyd, mae ymchwiliadau yn cael eu cynnal ar brosiectau posibl sy’n ymwneud â chynhyrchu ynni. Er mwyn mynd â phethau ymhellach, bydd angen cefnog camau’r prosiect newydd sy’n dod o’r cynlluniau peilot cychwynnol yn ariannol - ac yn bwysig, i sicrhau bod y cyllid sydd ei hangen ar gael yn rhwydd i ddarparu'r hyblygrwydd a'r ystwythder angenrheidiol i symud ymlaen ar gyflymder, gan esblygu'r prosiectau tuag at gyfleoedd masnachol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£20000.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts