Rhaglen Sefydlu Twristiaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae hwn yn brosiect prawf gyda’r nod o ysbrydoli myfyrwyr a phobl ifanc i ystyried gyrfa mewn lletygarwch neu gychwyn busnes yn ymwneud â lletygarwch. Bydd y prosiect yn cynnig ffilm hyfforddiant prawf (a phorthol cysylltu) a fydd yn cynnig cyfle i ddechreuwyr newydd ac amhrofiadol i ddysgu mwy am yr ardal a’r sector twristiaeth lleol. Bydd y ffilm yn addysgiadol, yn arddangos prif atyniadau lleol a bydd perchnogion busnes a phobl ifanc sy’n dilyn gyrfa yn y diwydiant twristiaeth lleol yn cynnig tystebau.   

Nod y prosiect ydy mynd ati i gynyddu’r nifer o weithwyr newydd / busnesau newydd i’r sector twristiaeth yn y sir. Bydd hefyd â’r diben o gadw’r gweithlu medrus cyfredol drwy barhau gyda datblygu proffesiynol ac ysbrydoli mwy o entrepreneuriaid i gychwyn busnesau twristiaeth a lletygarwch o safon yn y sir. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,796
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1