Sgiliau Digidol ir henoed

Bydd y prosiect yn cynorthwyo cymuned syn heneiddio, rhai ohonynt wedi eu hynysu yn eu cartrefi eu hunain, gyda materion iechyd meddwl, yn weddw neun anabl, heb unrhyw offer na syniad sut i gymryd rhan mewn cyfathrebu wyneb yn wyneb neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a chofleidio byd newydd o gysylltedd a rhyngweithio cymdeithasol. Mewn oes ar-lein gynyddol dechnegol, lle mae banciau, apwyntiadau meddyg, siopa groser ac ati yn dod yn rhai rhyngrwyd, mae pobl hn ar rhai sydd symudedd cyfyngedig yn cael eu gwthio ir cyrion yn gynyddol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. 
 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,520
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Jackie Lewis
Rhif Ffôn:
01248 725706
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1