Ymchwil I Gymuned Gyudletya beilot yn Sir Benfro

Ffurf ar fyw fel grp yw cydletya, ac maen clystyru cartrefi unigol o amgylch t canolog - y t canolog yw canolbwynt y gymuned, ac mae ganddo ei gegin/ystafell fwyta/ystafell weithgareddau, golchdy a cherbydau a rennir, ystafelloedd ymwelwyr ac ystafelloedd crefftau/gweithdai ei hun. Maer safle cyffredinol ar cyfleusterau a rennir yn eiddo ir trigolion ac yn cael eu rheoli ganddynt. Mae Cohousing Hafan Las yn grp syn dymuno creu cymuned gefnogol gyda chymysgfa dda o bobl o gyfnodau gwahanol yn eu bywydau, ond ag o leiaf traean or bobl dros 50.

Drwy adeiladu cymuned o gydgefnogaeth, rydym yn dangos ymagwedd gadarnhaol tuag at bob cyfnod mewn bywyd, gan elwa ar bosibiliadau newydd a chwarae rhan weithgar yn creur prosiect ai reoli. Rydym eisiau bod yn fodel iw arddangos i grwpiau, fel eu bod yn gallu ymweld ni a dysgu on profiad. Rydym eisiau annog mwy i fabwysiadur model hwn o fyw yn Sir Benfro.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,418
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Jan Waite
Rhif Ffôn:
01834 860071
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.haverhub.org.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1