Ymchwilio Cludiant Bwyd yng Ngwynedd

Bwriad ‘ymchwilio cludiant bwyd yng Ngwynedd’ ydi cynorthwyo y gadwyn gyflenwi bwyd yng Ngwynedd, yn ogystal a’r diwydiant bwyd yn gyffredinol, yn dilyn heriau wedi’w amlygu gan yr argyfwng COVID19.

Bydd yr ymchwil yn archwilio y sefyllfa presennol o gludo bwyd yng Ngwynedd, a pa newidiadau ddigwyddodd yn ystod y cyfnod clo.

Bydd y canlynol yn cael ei gynnwys yn yr ymchwil:

  • Trosolwg o bwy sydd yn cludo bwyd ac i le (gan ganolbwyntio ar gwmniau masnachol)
  • Y math o gynnyrch sydd yn cael ei gludo
  • Y cydweithio sydd yn digwydd rhwng busnesau (oes cwmniau yn cludo cynnrych mwy nac un cwmni?)
  • Modelau dosbarthu
  • Sut mae COVID19 wedi dylanwadu ar yr uchod?
  • Awgrymiadau neu farn ar sut all hyn barhau heibio’r cyfnod presennol
  • Heriau mae cwmniau yn eu gwynebu
  • Cyfleoedd i gyd-weithio

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,410
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elin Parry
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1