Ynni Adnewyddol Gymunedol Conwy Wledig

Cynllun dichonoldeb i asesu lleoliadau ar draws Gonwy wledig ar gyfer addasrwydd o ddatblygu cynlluniau hydro pico.

Bydd y prosiect yn edrych ar leoliadau ysgolion cynradd ac uwchradd y sir yn unig, ac yn amlygu'r lleoliadau gorau ar gyfer datblygu prosiect hydro pico.

Byddai arbenigwyr yn cael eu caffael ar gyfer gwneud y gwaith dichonoldeb.

Yn yr hir-dymor, y gobaith yw defnyddio'r wybodaeth ar gyfer gwneud achos I ddatblygu cynllun ynni hydro mewn lleoliad ysgol yng Nghonwy.

Bydd y prosiect yn comisiynu arbenigwyr yn y diwydiant Ynni i gynnal arolwg desg o bob safle ysgol yng Nghonwy wledig, yna ddilyn gyda ymweliadau safle, i bennu'r safleoedd gorau posibl i ddatblygu cynlluniau hydro Pico.

Byddai lleoliadau'n cael eu categoreiddio gan gymryd i mewn i nifer o ffactorau megis maint y talgylchoedd, glawiad, pmaint yr afon, ar faint o bwer all gael ei gynhnyrchu. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn hysbysu'r ysgolion o'u potensial ar gyfer datblygu cynllun hydro Pico.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,880
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhys Evans
Rhif Ffôn:
01492 576 671
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1