Ynni Sir Gâr - Ynni Lleol

Fel rhan or prosiect, bydd model "Ynni Lleol" yn cael ei dreialu yn Sir Gaerfyrddin. Pentre-cwrt fydd canolbwynt y gweithgaredd hwn, ar bwriad fydd sefydlu clwb ynni i gefnogi ailsefydlu system hydrodrydanol yn y Felin Wlân, Allt Cafan Pentre-cwrt.

Nod y prosiect yw hyrwyddo dulliau cynaliadwy ac effeithlon ar gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin megis clybiau tanwydd a thyfu bwyd lleol. Yn ogystal, bydd y prosiect yn dangos manteision cynhyrchu ynni carbon isel, datganoledig dan berchnogaeth leol, effeithlonrwydd ynni a gwres a thrafnidiaeth drydanol, a bydd hefyd yn helpu cymunedau i ddatblygu eu prosiectau eu hunain megis clybiau ceir trydan â goleuadau LED.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£187,886
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1