Glastir Creation and Restoration Woodland Window 8

Mae’r nawfed rownd o creu coetir Glastir a'r wythfed rownd o waith adfer coetir Glastir yn agor heddiw, 16 Mawrth, gyda chynnydd pedair gwaith yn y gyllideb ar gyfer creu coetir Glastir o £8 miliwn a dyblu'r gyllideb i GWR o £2m.

Mae nifer o newidiadau wedi bod i'r broses o wneud cais ar gyfer creu coetir Glastir, lle mae'n rhaid i gynllunydd coetiroedd Glastir cofrestredig gyflwyno datganiadau o ddiddordeb.

Bydd y datganiadau o ddiddordeb sydd wedi'u dewis ar gyfer cynnydd yn y broses ymgeisio yn cael eu cynnig dim ond ar ôl i gynllun creu coetiroedd wedi'i ddilysu gan Cyfoeth Naturiol Cymru gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru y bydd y taliad yn cael ei wneud. Bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd ddewis un o ddwy flynedd hawlio – 2021/2022 neu 2022/2023.

Mae datganiad o ddiddordeb Creu Coetir Glastir wedi cael ei ymestyn i 31 Gorffennaf ac yn cau am hanner nos ac mae datganiad o ddiddordeb adfer coetir Glastir yn cau am hanner nos ar 24 Ebrill.

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae dyddiadau'r cais yn y linc yma: https://llyw.cymru/glastir-dyddiadau-ymgeisio?_ga=2.166404410.544508279.1584360705-97471175.1581071569 

Mae'r canllawiau ar gyfer y ffenest Mawrth 2020 yma: https://llyw.cymru/creu-coetir-glastir?_ga=2.237102980.544508279.1584360705-97471175.1581071569 

Mae gwybodaeth am adfer Glastir Mawrth 2020 yma: https://llyw.cymru/adfer-coetir-glastir?_ga=2.124398862.544508279.1584360705-97471175.1581071569
 

Creu Coed