AD-OAT Project

Drwy gydweithredu, llwyddodd academyddion a phartneriaid diwydiannol i ddatblygu cynhwysyn newydd mewn bwyd dofednod a allai fod â gwerth masnachol sylweddol. Daw â budd economaidd i’r sector dofednod a bydd yn gwella diogelwch bwyd cwsmeriaid.