Dulas

Bellach mae Dulas yn gyfrannwr amlwg yn y gwaith o gyflwyno oergelloedd Solar Direct Drive (SDD) ar draws y gwledydd datblygol, diolch i'r cymorth a gafwyd drwy Arloesedd SMART.