Dylan's Restaurants

Mae'r grŵp bwytai pizza dan berchnogaeth deuluol, Dylan's Restaurants, yn rhagweld twf sylweddol mewn gwerthiant a staff, diolch i'r cymorth a gafodd drwy'r rhaglen Arloesedd SMART.