GL Jones Playgrounds KTP

Mae GL Jones Playgrounds yn gwmni teuluol wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd. Yn cyflogi 16 o staff, maent yn arbenigo mewn dylunio a gweithgynhyrchu offer maes chwarae – gan ennill gwobrau am ragoriaeth ac arloesi a gwerthu cynhyrchion ledled y byd.