James Lewis

Mae James yn gyfarwyddwr ar Y Lab, labordy arloesi gwasanaethau cyhoeddus Cymru, ac mae’n athro yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. 

Y Lab yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol, a gyflawnir drwy gynnal rhaglenni sy'n cefnogi gweision cyhoeddus i arloesi a thrwy gynnal ymchwil ar wahanol agweddau ar arloesedd gwasanaethau cyhoeddus. Gweler ein gwefan (ylab.cymru) am fwy o fanylion.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, roedd James yn epidemiolegydd clefydau heintus ac yn ystadegydd yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.